समाचार

1769-OF8C

2020-04-17

1769-OF8Cएसएलसी (०० (१46/46/१74 )7), कन्ट्रोलोगिक्स (१556), कम्प्याक्टलोगिक्स (१ 1768,, १69 69)), फ्लेक्सलोगिक्स (१9 4)), माइक्रोलिक्स १ 1761१, १6262२, १6363,, १6464,, १6666,, १3434,, आरएसलोगिक्स /००/5००० सफ्टवेयर, प्यानलभ्यू प्लस २11११ टच स्क्रिन

Inverter, आपरेशन नियन्त्रण इन्टरफेस नरम स्टार्टर

डीसी ड्राइभप्रडक्ट्स, इन्भर्टर कम भोल्टेज श्रृंखला (पावर फ्लेक्स m मी / / / /० / ac०० एसी इन्भर्टर, पावर फ्लेक्स /० / h०० एच / S०० एस एसी इन्भर्टर), अपरेशन कन्ट्रोल इन्टरफेस टच स्क्रिन (२0०6-पी, २11११-के, २11११-मीटर, २11११- पी) नरम स्टार्टर श्रृंखला १ 150०